web counter

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, har sin utgångspunkt från dina tankar, känslor och handlingar. Tankar och känslor om oss själva och vår omgivning skapas i det sammanhang vi finns i och vi reagerar på olika sätt.  Ibland mår vi inte bra.

I kognitiv psykoterapi fokuseras det främst på den aktuella livssituationen och på det som är problemet. Detta utesluter inte att det behövs en förståelse för den egna livshistorien och det som fortfarande påverkar ens tillvaro. 

Nya livssituationer och händelser i din vardag kan betyda att livet blir svårt och du kan behöva hjälp att hitta balans igen. Terapi är att, tillsammans med en psykoterapeut, stanna upp och reflektera över vad som stärker och vad som är negativt. Du får även hjälp att belysa och förstå dina möjligheter att må bättre. 

KBT bygger på ett aktivt deltagande av både dig och terapeuten och det är just det samarbetet som hjälper processen i positiv riktning. Ett behandlingstillfälle inom KBT kallas session och omfattar mellan 45 minuter och en timme. 

terapin ingår hemuppgifter som innebär att förändringen fortsätter utanför terapirummet och gör det möjligt att testa nya antaganden i verkligheten. En vanlig hemuppgift är att arbeta med att kartlägga egna tankar i en konkret situation och att ifrågasätta och utmana det som blivit automatiskt. 

Hemuppgifterna ska alltid väljas så att de ger en rimlig utmaning. 

Ett terapitillfälle inleds med en kort summering av vad som skett sedan det förra samtalet och en genomgång av hemuppgiften. Du och terapeuten väljer tema för den aktuella sessionen och vi arbetar med det som är viktigt för dig. Sessionen avslutas sedan med en kort sammanfattning av det som sagts och val av ny hemuppgift.

KBT används med framgång vid många olika slag av känslomässiga problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.